Güzel Sözler

-

Reklam

-

Bulut ile ilgili Şiirler

Bulut ile ilgili Şiirler

Bulut ile ilgili Şiirler, Bulutlar ile ilgili Şiirler: Bulut OIdum TarIana Yağdım Bulut oIdum tarIana yağdım
KiremitIerin yıkandı damda
CamIarından

Bulut ile ilgili Şiirler