Adalet Sözleri

Sayfamızda; Adalet Sözleri ve Adalet ile ilgili Sözler yer almaktadır. Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Sayfamızda; Adalet Sözleri ve Adalet ile ilgili Sözler yer almaktadır.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir.

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. ()

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. ()

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. ()

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (ıng)

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

Adalet düntadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. ( Mirabeau)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)

Adaletsizliği işleyen, çekender daha sefildir. (Eflatun)

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. ( Seneca)

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

Kaadıy ola da’vacı ve muhzır dahi şahid(Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet) (Ziya Paşa)

Kötülüğü adaletle, iyiliğide iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ()

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. ( Froude)

Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. (Nahl, 16/90)

Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer )

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i şerf meali)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

Sen ağlayarak yazarsın, o gülerek okur. Hayatın adaleti bu.

Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. – Emile Zola

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. – Cami

Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering

Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. – Mahatma Gandhi

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller

Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. – Ali Bulaç

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte

Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – Victor Hugo

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. -Diderot

Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. – Anonim

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. -Bernard Shaw

Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim. – Che Guevera

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. – Beethoven

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. – Hadis-İ Şerif

Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. – Balzac

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. – Montaigne

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. – Buckle

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli Goethe

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. – A. Hamdi Tanpınar

Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış. – Kilis sözü

Acımak adaletin şanındandır, bunu yalnızca zorbalar acımasızca kullanırlar. – Shakespare

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. – Anatole France

Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. – Hanry Clay

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. – Falih Rıfkı Atay

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulsal egemenliktir. -Atatürk

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. – M. Kemal Atatürk

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. – Çiçero

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. – George Duhamel

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner. -Konfüçyüs

Medeniyetin ilk şartı adalettir. -Freud

Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. – Henry David Thoreau

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır. – Sadi

Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir. – Seneca

Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir. – Ali Bulaç

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. – Hakan Yıldız

Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. – Tacitus

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. – Hadis-İ Şerif

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek Ulpianus

Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. – H.İbsen

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. – Tucker

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. -Cicero

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. – Sokrates

Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. – Ovidius

Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. geri kalan herşey onun etrafında döner. – Konficyus

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim

Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. – Anonim

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. – Hadis-İ Şerif

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir önceki güzel sözümüz olan Başsağlığı Sözleri başlıklı yazımızda başsağlığı, başsağlığı mesajları ve başsağlığı sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.