Alparslan Türkeş Sözleri

Alparslan Türkeş sözleri ile, sizlerde bu ünlü politikacının sözlerine kulak verebilir ve bu ölümsüz sözlerini başkalarına aktarabilirsiniz. Alparslan Türkeş’e Allahtan rahmet diliyoruz ve sözlerinin tüm insanlara nasihat olacağına inanıyoruz.

♥ Başarı için muntazam plânli çalışma yapmak lâzimdir. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

İşlâmiyeti ele alıp türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

♥ İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler.

Alparslan Türkeş sözleri ile ileri görüşlü sözleri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

♥ Hepiniz birer türk bayrağı’siniz. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Tanrı dağı kadar türk, hira dağı kadar müslümanız.

♥ Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz.

♥ Türkçüler günü olan 3 mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

Türk töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârliği yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattır. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak.

♥ Fikir, iman, ülkü aşkı .. İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder.

♥ Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

Mücadeleniz zaferle sonuçlandı, gazâniz mübarek olsun.

♥ Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak “ben türk’üm” diyen herkes türk’tür. Türkçülük ve türk’ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar irkçılığına inanmıyorum. Başka milletleri küçük gören, dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık, türk milliyetçilik ülküsünün dışındadır.

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

♥ Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

♥ Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzimdir. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Türklük bedenimiz işlâmiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.

♥ Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

♥ Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek.. Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

♥ Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atina alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

♥ İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi türk milletidir. Dokuz ışık demek, türk ülküsü demektir.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

♥ Ne mozayiği ulan! Mermer, mermer!

Ahlâkcilik anlayışımız, türk ahlâki ve müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

♥ Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Türk töresi, türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

♥ Türkün en önemli vasfı teşkilâtciliğidir.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde büyük türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

♥ İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her türk ferdini hür yapabilmek için türk milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

♥ Türk aydınları için batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.

Bizim savunduğumuz dokuz ışık’çi sistemin hedefi türk milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

♥ Emirlere mutlak itaat lâzimdir. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzimdir.

Bir önceki güzel sözümüz olan Ölümsüz Sözler başlıklı yazımızda güzel sözler, ölümsüz güzel mesajlar ve ölümsüz güzel sözler gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.