Atatürk Sözleri

Atatürk sözleri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu yüce Atatürk’ün tarihe yazmış olduğu o güzel sözler. Bu güzel sözler çok kez karşımıza çıkmaktadır ve o kadar ileri görüşlü bir insandır ki o söylediği tüm sözler bir bir gerçekleşmektedir. Bu yüzden mutlaka bu sözleri bilmeniz de fayda vardır.

♥ Yurtta sulh, cihanda sulh.

· Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

♥ Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

· Doğruyu söylemekten korkmayınız.

♥ Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

· Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.

Atatürk Sözleri ile yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü, insan sevgisini görebilirsiniz.

♥ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

· Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !

♥ Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.

· Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

♥ Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

· Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.

♥ Egemenlik verilmez, alınır.

· Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

♥ Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

· Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

♥ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

· Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

♥ Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

· Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

♥ Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. 1906

· Ben askerliğin herşeyden ziyade sanatkarlığını severim. 1912

♥ Savaş için düşmanı ordugahımızda beklemektense, onu uzaktan karşılamak yeğdir. 1914

· Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. 1919

♥ Bütün ümidim gençliktedir. 1919

· Ne mutlu “Türküm” diyene.

♥ Geldikleri gibi giderler.

· Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

♥ Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

· Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. 1920

♥ Büyük Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir. 1921

· Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. 1921

♥ Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır. 1921

· Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1921

♥ Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür. 1922

· Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür. 1922

♥ Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle taarruz, hiç taarruz etmemekten daha fenadır. 1922

· Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır. 1922

♥ Eğitim işlerinde behemahal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. 1922

· Her çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastadır. 1922

♥ ” Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar olunamaz” kaidesi adalet sistemimizin temel taşıdır. 1922

· Türkiye’ nin gerçek efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstehak olan köylüdür. 1922

♥ Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir ve Edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. 1922

· Okul, genç beyinlere insalığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. 1922

♥ Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. 1923

· Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. 1923

♥ Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 1923

· Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 1923

♥ Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır. 1923

· Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. 1923

♥ Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. 1923

· Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. 1923

♥ Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. 1923

· Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundadırlar. 1923

♥ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1923

· Bizim dinimiz, ulusumuza, değersiz, miskin ve aşağı olmayı salık vermez. Tersine Allah da, Peygamber de insanların ve ulusların onur ve şereflerini korumalarını buyuruyor. 1923

♥ Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. 1923

· Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 1923

Bir önceki güzel sözümüz olan 23 Nisan Sözleri başlıklı yazımızda 23 nisan, 23 nisan çocuk bayramı ve 23 nisan sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.