Cemil Meriç Sözleri

Cemil Meriç sözleri ile sizlerde sevdiklerinize çok güzel sözler söyleyebilir yada güzel mesajlar gönderebilirsiniz.

Sayfamızda Cemil Meriç Sözleri,  Yeni Cemil Meriç Sözleri Kısa, Cemil Meriç Sözleri facebook için yer almaktadır.

Her toplum bir kitaba dayanır: ramayana, nesideler nesidesi veya kur’an: senin kitabın hangisi?

Cemil Meriç Sözleri sizlerde sevdiklerinize güzel sözler söyleyin.

Asya’nın bütün evlatları içinde batı’nın ilk benimsediği: zerdüst.

♥ İrfan, kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim.

Her kavganın ezelî mazereti: son kavga olmak.

♥ Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrandırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşirler.

Sol ve sağ. çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit.

♥ Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk.

Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.

♥ Aydın olmak için önce insan olmak lâzim. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; ‘uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir

Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı, polemik. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer.

♥ Dergi hür tefekkürün kalesi.

Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir.

♥ Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir.

Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir?

♥ Ulu camlar fırtınalı diyarlarda yetişir.

Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: kültür.

♥ İngiliz hodgamdı millet değil de bir yığıığın düşünmez, mâruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir.

Savaş bir irşat. Savaş, ışıkla karanlığın diyaloğu. Düşman, gözü bağlı olandır.

♥ İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime.

Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız.

♥ Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı.

Ormanı görmedin. ağacı görmedin. rüzgârin önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanı

♥ Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır.

İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri.

♥ Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel.

İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir.

♥ Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır.

Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla.

♥ Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.

Kültür, homo ekonomikus’un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal.

♥ Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti.

Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı.

♥ Kendini tanımak, marifetlerin marifeti.

Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş.

Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir.

♥ Tabular tabular! Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar.

Din, avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi.

♥ Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor memleketten. Hayır kirlettiği bir odadan kaçar gibi.

Raskölnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dosto gibi.

♥ Şiir ne bir teşrih masasıdır, ne bir teşhir çarmıhı.

Şuuraltı(psikanaliz) her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlığın imtiyazı.

♥ Tefekkür vuzuhla başlar,kurtuluş şuurla.

Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir.

♥ Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır.

Deha tabiatın en tehlikeli armağanı.

♥ Hapishane, maskelerin çıkarıldığı yerdir.

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor.

♥ Kültür, kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle avrupa’dır. Tarif edilmeyen, edilemeyen bir kelime.

Slogan, ilkelin ideolojisi.

♥ Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde.

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz’laştıranlardır.

♥ Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez.

Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir.

♥ Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber gevis getiren adsız bir sürü.

Batı’nın düşünce tarihi akılla naklin mücadele tarihi.

♥ Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık.

Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına herşeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı.!

♥ Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.

Kâmuş bir millietin nâmusudur.

♥ İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk.

Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.

♥ Düşünceye câzıp ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez.

Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını.

♥ Bir ideal için ipe çekilmek, ölümlerin en güzelidir.

Kelime : senin yıldızların kelimeler, şöyle raksetsinler, alev saçlarıyla sonsuz bahçesinde haya ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade.öyle seveceksin ki kelimeleri, sana ıldızlar tanrı’ya yetmiş mi? Kelimeler benim sudaki gölgem, okşayamam onları, öpemem. Bir davet olarak güzel kelime ve muhterem. Gönülden gönüle köprü, asırdan asıra merdiven. Kelime kendimi seyrettiğim dere. Kelime sonsuz, kelime adem.

♥ Tarihin mimarı: isyan, kadere, zamana, insana.

Biterek ölmek güzel şey, başlamadan ölmek korkunç.

♥ Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.

Mütercim, mutlak’ı arayan bir çılgın, ‘felsefe taşı’nı bulmaya çalışan bir simyagerdir.

♥ Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir.

Yığın düşünmez, maruz kalır.

♥ O kadar yalnızdım ki karanlıklardan iblis’in eli uzansa minnetle sıkardım.

Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür.

♥ Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel.

Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır.

♥ Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine.

Havarilerini yaratamayan isa’nın yeri timarhanedir, tarih değil.

♥ Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var.

Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var.

♥ Kelam, bütünüyle haysiyettir.

Kronoloji: aptalların tarihi.

♥ Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya.

Avrupa tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir.

♥ Sağ ve sol: anladım ki bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir.

♥ Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir önceki güzel sözümüz olan Başsağlığı Sözleri başlıklı yazımızda başsağlığı, başsağlığı mesajları ve başsağlığı sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.