İslam’da Çocuk Eğitiminin Önemi

İslam’da Çocuk Eğitiminin Önemi

 

İslamda-Çocuk-Eğiti-Önemi

Çocuk eğitimi oldukça geniş olarak ele alınıp incelenebilecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek nesillerin büyükleri olacak çocuklar kendilerinden sonra gelecek nesillerin de eğitimcisi niteliğini taşıdıklarından , dini yönden çocuk eğitimi ebeveynlerin her açıdan hassas davranmaları gereken bir konudur . Çocuk eğitiminin temelinde ise sevgi ve saygının bulunduğunu söylemek oldukça yerinde olacaktır.

Çocuklarda dini eğitim oldukça dikkatli davranılması gereken konuların başında yer almaktadır.Müslümanlığın gereklilikleri, Kur’an ahlakını ve dinini tanıyarak ve bilerek yetişen bir çocuk ileride doğru ve yanlışı ayırt edebilme, adaletli davranabilme ve çevresiyle güzel ilişkiler kurabilme açısından her zaman hazırlıklı  olarak yetişmektedir. Üstelik İslam dininin öğütlediği davranışlar çerçevesinde yaşayan kişilerin sadece kendilerine değil çevrelerine de büyük yararı olacaktır. Çocuklara Allah Sevgisinin aşılanması, merhametli, menfaatlerini ön planda tutmayan, anne ve babasına saygılı, bilinçli ve ahlaklı nesillerin yetişmesi açısından en önemli nokta olmaktadır.

Anne ve Babalara Düşen Görevler

Dinimiz anne ve babalara çocuklarını herhangi bir konuda uyarırken ya da onlara herhangi bir konu hakkında bilgi verirken sağduyu ile yaklaşmalarını ve kırıcı olmadan güzel öğütler verme yoluna gitmelerini öğütlemiştir.  Çocukların dini yönden eğitimleri, İslam’ı ve İslam ahlakını sevdiren davranışlar ile çok daha kolay olmaktadır. İslam’ın temelinde korkunun değil sevginin yattığının bilincine varan bir çocuk, imanını hiçbir zaman kaybetmeyecek ve ibadetlerini severek yerine getirecektir.  Üstelik İslam ahlakını severek benimsemiş bir çocuk, ilerine çevresine ve yakınlarına içten ve samimi duygular ile yaklaşacaktır.

Bir önceki güzel sözümüz olan Nedir insanı insan yapan? başlıklı yazımızda İnsanı insan yapan, İnsanı insan yapan nedir ve Nedir insan gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.