İslami Sözler

İslami Sözler ve İslam Sözleri yer almaktadır. Şu koca Dünyada bir ufak noktasın. Uyan! Ey insanoğIu ! varIık iIe yokIuk arasında bir Muammasın.

İslami Sözler ve İslam Sözleri yer almaktadır.

Şu koca Dünyada bir ufak noktasın. Uyan! Ey insanoğIu ! varIık iIe yokIuk arasında bir Muammasın.

Nefsimi yendiğim tek yerdir beIkide Rabbi öyIe bir iman bahşet ki; göz yaşIarımIa IsIansın

Ya İsIamda yükseIirsin, Ya inkarda çürürsün, YoI mezarda bitmiyor, Gittiğinde görürsün.

SöyIenen söz kaImaz muaIIakta, ya sağa yazıIır ya soIa.

Cahiller serbest ama bütün yollar yasak. Onlar meydana hakim, bizse camide tutsak (Necip Fazıl KISAKÜREK)

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma!.. Hz. Ali. ()

Allahım! Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret… Değiştiremeyeceklerimi kabul için sabı İkisini birbirinden ayırmak için akıl ihsan eyle…

İki şeyi unut; yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü. iki şeyi unutma; ALLAH’ı ve ölümü.

100 de ısrar etme,90 da olur. İnsan dediğinde Noksan da olur. Sakın büyüklenme! elde neler var, bir ben varım deme, Yoksan da olur!

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa; iş bozulur Hz. Ebu Bekir

Ey kul. Etme dünya nazı, kıl namazı, sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını.

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hz. Osman

Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.

Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.

Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!

Işlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!

Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.

Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırı

Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. Hazret-i Ali

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. (ra)

Akıl tamam olunca, söz azalır. (ra)

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. (ra)

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. (Hz. Ali )

İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! (Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh)

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir.  Said bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa’dî Sirazi Rahmetullahi aleyh

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-i Müttekî Rahmetullahi aleyh

Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü Tealayı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ

Üç sey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin Iyad Rahmetullahi aleyh

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarin. Dün geçti. Yarinin gelecegi belli degil. Öyle ise; bugünün kiymetini bil! Hasan-i Basrî Rahmetullahi aleyh

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.(imami gazali)

Gençligin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kiymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatin kiymetini ölüler bilir.(Hâtim-i Esam) Rahmetullahi aleyh

İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki, dil onları telaffuz dahi

Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Neye güldüğünden ise zekasını ve seviyesini anla [MEVLANA]

Pişmanlık alışkanlığın öldürdüğü geçici bir duygudur…

Esas olan ; Aldığın Cevap Değil , Sorduğun Sorudur.

Sabır Çekilen Şeyi Duymamak Değil, Ona Dayanmayı Bilmektir.

Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi ! ; Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.

İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

 Konuşmak bir ihtiyaç, susmak ise bir sanattır…

Yarınları hayallerle yaşamak yerine, ânı Allah adına yaşamak geleceğimizi de aydınlatır…

Hayatı örtecekse bir mezarcının küreği ne diye taşımalı emel dolu yüreği.

Sevmek adamaktır…ALLAH’ı sevmek sevgiyi ölümsüzleş

İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar,Ne üzerlerinde barınan kuşların, Ne gölgelerinde yatan insanların, Ne de verdikleri yemişlerin hesabını Tutarlar… 

Başkalarına karşı zafer kazanan KUVVETLİDİR, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise “KUDRETLİDİR” !….]

Büyük vuslat, kim bilir nerede, saat kaç tahtası bilmem hangi ağaçta?

Hakk Teala kullarının ayıplarını görür ve örter de komşu ve dostlar görmedikleri halde söylerler.

Zamanın insanları kusur ararlar. Hünerleri çekemeyip ayıpları sorarlar.

İnsanların felaketi insanlardan başkası değildir.

Dil insanın ölçeğidir.

Mümin sövmez, lanet etmez ve hayasız olmaz. İnsanları ayıplayan o ayıplara tutulmadıkça ölmez.

İnsanlar iki gruba ayrılırlar: Günahkâr olduklarını düşünen Hak ehli insanlar ve Hak ehli olduklarını düşünen günahkârlar.”

İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; Payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülü

Yıllardır kendimi, güya tanırdım; Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; Ondan da Nefsimmiş meğer…

Kalbin arzuları içten, nefsin arzuları dıştan

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi Farz olarak kabul eder…( Hz. Ebubekir)….

Umutlara kanma hepsi bir gün imkansızlaşır, Toz pembe sanma yaşantımı , her renk bir gün SİYAHLAŞIR!!!

Allah ile olduktan sonra ölümde ömürde hoştur…(MEVLANA)

Her günü son günün olacakmış gibi yaşa; Çünkü onlardan biri son günün Olacak …

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder.

Bir önceki güzel sözümüz olan Başsağlığı Sözleri başlıklı yazımızda başsağlığı, başsağlığı mesajları ve başsağlığı sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.