Neyzen Tevfik Sözleri

Neyzen Tevfik sözleri ile sizlerde arkadaşınıza, eşinize, dostunuza güzel sözler yazabilir ve güzel mesajlar gönderebilirsiniz.

Sayfamızda Neyzen Tevfik Sözleri yer almaktadır. Yeni Neyzen Tevfik Sözleri Kısa, Neyzen Tevfik Sözleri facebook ta paylaşabilirsiniz.

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer içsen de tükenir içmesen de bu yüzden hayattan tatlı almaya bak çünkü yaşaşan da bitecek yaşamasan da.

Öleceğiz birgün, gömecekler. Bikaç gün ovecekler, sonra kalan malını bölecekler; hatta memnun kalmayıp üstüne birde sövecekler.

İyi bak kabına, olmasın delik, boşuna taşırsın ,gider gündelik. Anında olmalı, ettiğin iyilik, alem duysun diye, inayet etme.

lzdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer ömri fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer gam karar eyliyemez handei hürrem de geçer devri sadi de geçer, guşsai matem de geçer gece gündüz yok olur, anidem adem de geçer.

Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsı

Beni şimdiye kadar bir kişi anladı. O da yanlış anladı.

Hayat içi su dolu bir fıçıya benzer. Bu suyu birden içsen de biter, yavaş yavaş içsen de biter.

Neyzen Tevfik Dörtlükleri:

Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler;

Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus! dediler…

Künyeni almak için, partiye ettim telefon,

“Bizdeki kayda göre, şimdi o meb’us!” dediler…

Kim demiştir kanun alınmıştır ayak altına,

Böyle bir halin vukuunda hamiyyet çiğnenir.

Devleti yolsuz görenler halt eder bir beldede,

Kaldırım olmazsa kanun-ı hükûmet çiğnenir.

Felsefemdir kitab-ı imânım,

Taparım kendi rûhumun sesine.

Secde eyler hâkikatim her ân,

Kalbimin âteş-i mukaddesine.

Gözünü aç daha meydan var iken,

Dizginin canbaz elinde Neyzen!

Girmedim ya kapısından baktım,

Cennet’i at pazarı sandım ben.

Bî-namaz deyip beni Hak’dan uzak gören,

Sığmaz senin hayâline mihrâb ü mübrem.

Sen sade beş vakitte ararsın Allahını,

Ben her zaman onunla emîn ol beraberim.

Asrın yeni bir umdesi var, hak kapanındır.

Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır.

Geçmez ele bir pâye, kavuk sallamayınca,

Kürsî-i liyakat aaaaaaaa, puşt olanandır!

Hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden,

Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü.

Kara bir kinle taassub pusudan çıktı yine,

Yurdu şâhâne cehâlet yeni baştan bürüdü.

“Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler;

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler…

Künyeni almak için, partiye ettim telefon,

Bizdeki kayda göre, şimdi o meb’us!” dediler…

NEYZEN TEVFİK HAZIR CEVAPLAR:

İkinci Meşrutiyet döneminde nazırlığa getirilen bir zat, çok geçmeden yeğeninin vali olarak atanmasını sağlar.

Karşılaştıklarında, Neyzen:

-Maşallah, kardeşinizin oğlu tıpkı fasulyeye benziyor.

-Genç yasta vali oldu, neden fasulyeye benzesin?

-İşte bende onun için benzetiyorum ya. Fasulye de sırığa sarılarak büyür.

Neyzen Tevfik’e bir muharrir yazacağı romanı anlatıyordu.

Sonuna gelince Neyzen yüzünü buruşturdu :

– Bu mevzuu beğenmedim !

– Öyle amma, siz hiç roman yazmadınız. Nasıl fikir yürütüyorsunuz ?!.

Neyzen Tevfik kızdı :

– Ben yumurtanın da iyisini, bayatını anlarım. Fakat hiç yumurtlamadım.

Dini bütün geçinen bir dostu Neyzen Tevfik’e sorar:

-“Beni tanırsın. Cennetin anahtarı sende olsa beni oraya almaz mıydın?”

Neyzen, karşısındakini baştan aşağa şöyle bir süzdükten sonra gülümser:

-“Bende cennetin değil de cehennemin anahtarı olsaydı senin için daha hayırlı olurdu. Belki seni oradan çıkarırdım…

Neyzen, çalarken mi neşelenirsin, yoksa neşeli olduğun zaman mı çalarsın?

Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk dedikodularının dolaştığı bir dönemidir.

Neyzen: “Maliye Vekili değilim ki, çalarken zevk alayım.

Atatürk’ün büyük dil kongresini topladığı gün, başvekil de Bakırköyünde genişletilen bez fakrikasını açmaya gelmiş kongresine bütün bakanlar, milletvekilleri ve bazı büyükelçiler de gelmiş konusunda tezi olanlar, kürsüye çıkıp konuşmuşlar, fikirlerini beyan etmişlerdi.

Bunlar arasında üniversite profesörlerinden Cafer Kırımi bey de kürsüye çıkarak tezini savunurken, kırımlı olması dolayısıyla söz arasında Ruslar hakkında biraz sitemde bulununca Atatürk çok kızmış ve:

– “Burası siyaset meydanı değildir, indirin şunu hemen” deyince profesörü kürsüden indirmişlerdi. Neyzen Tevfik bu olayı öğrenince şu kıtayı yazmıştı:

Fabrika yaptı sümerbank bez için,

Çok muazzam bir eser bu laf değil,

Dil işinde ehli dil tezden dedi:

Sıçtı cafer bez getirsin baş

Neyzen askerdedir. Ancak asker ocağında da rahat durmaz ve gizli gizli tuvalette içer. Bir gün kafa bir dünya halde tuvaletten çıkarken yüzbaşıya yakalanır. Yüzbaşı kükrer:

– Ulan Tevfik! Yine mi içtin lan?!

Neyzen zilzurna sarhoştur ve leş gibi rakı kokmaktadır. Yani inkar edecek yeri yoktur. Dolayısıyla kabul eder:

– Evet içtim komutanım.

– Nerde içtin bakayım?

– Şurada, tuvalette…

Ve yüzbaşı bombayı patlatır:

– Ulen dürzü, mezenin bol olduğu yeri de ne iyi bilirsin!

Siz, bu gün memleketin halini nasıl görüyorsunuz?

Neyzen Tevfik, son hızla giden taksi şoförüne seslenir:

-“Aman oğlum, n’olur biraz yavaşla.”

-“Merak etme baba” der şoför,

-“Biz bu arabayla her zaman gelin taşıyoruz.”

-“Desene biz de o üzülecekler arasındayız!..

Kimseyi korkutarak doğru bildiklerinden vazgeçiremezsiniz.

Neyzen Tevfik, iki gözü de görmeyen bir tanıdığına rastlar.

Tanıdığı sorar:

-“Memleketin durumunu nasıl görüyorsun,

Tevfikciğim?”

“Karanlık” diyecekken vazgeçer:

-“Sizin gördüğünüz gibi” diye cevap

Hemşehrimiz Fahrettin Kerim Gökay,

“İçkinin zararları” konulu konferans veriyormuş.

Malum kendisi uzun süre Yeşilay Genel Başkanlığı da yaptı. yaptı. Bir ara: Dinleyiciler arasında bulunan Neyzen Tevfik yerinden fırlayıp bağırır:

-“Eyvah! Yandık!”

-“Hayrola?”

-“Hesap ettim, meğer ben öleli tam kırk yıl olmuş!..

Herkesin Bildiğini Basın çevrelerinde tanınmış bir hanım,

Neyzen’le karsılaşınca,

-Aşkolsun,benim için aşifte filan gibi sözler söylemişsiniz ?

Neyzen elini sinek kovalar gibi sallamış;

-Hanım,sen beni tanımıyorsun. Ben herkesin bildiği şeyleri söylemem.

Neyzen Tevfik bir gün Cami’de Hoca’nın vaazını dinler. Hoca cemaate herkesin dinin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini, cennette herkese çok güzel huriler verileceğinden ve bu hurilerle ne yapmak isterlerse yapabileceklerini anlatır. Ertesi gün ki vaazda Neyzen Hocaya sorar:

-Hocam cennet’te şarap olacak mı? diye.

Hoca bu soruya çok sinirlenir başlar neyzeni zındık, kafir, iblis gibi dini motiflerle haşlamaya ve sorar:

-Bre zındık cenneti meyhane mi sandın?

Neyzen istifini bozmaz önceki günü hatırlatır:

-E Hoca dün cenneti kerhane yaptın.

Neyzen: Birinci dünya harbi boyunca 18 bin okka rakı içtim.

Muhabir: He he yok canım!

Neyzen: Gülmesene kardeşim hesap yaptık hesap!

Neyzen bir gün gene çığırından çıkmış şekilde Allah kitap küfür ediyor. Bir arkadaşı geliyor yanina:

-Bre Neyzen ayıptır günahtır nasıl küfürdür bunlar?

Neyzen adama bakar.

-Hocam, biz büyük kapının köpeklerindeniz; Biz havlayıp hırlamasak kapının büyük olduğunu kim anlar?

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir önceki güzel sözümüz olan Başsağlığı Sözleri başlıklı yazımızda başsağlığı, başsağlığı mesajları ve başsağlığı sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.